Contacts

TRỤ SỞ CHÍNH

NHẤT LÂM GROUP
Lô H18-H19, ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0243 782 4775

info@nhatlamimex.com
www.nhatlamgroup.vn

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

Số 376, phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0104076740
Đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 13/10/2023

Trụ sở chính Hà Nội

Lô H18-H19, ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (0243) 538 0102

Chi nhánh tại TP HCM

E50, Đường số 9, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0286) 2983 814

Chi nhánh TP. Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô 75-76-77-78, Đường Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3959 031

Q&A

Câu hỏi
thường gặp

Điều kiện trở thành nhà phân phối của Nhất Lâm

Trả lời

Mũi nhọn hoạt động kinh doanh của Nhất Lâm

Trả lời

Tôi muốn được trở thành người của Nhất Lâm

Trả lời

Chính sách hỗ trợ khách hàng của Nhất Lâm

Trả lời

Điều kiện để trở thành nhà phân phối

Nhà phân phối phải có đủ khả năng phân phối hàng hóa và năng lực tài chính để bán hàng và tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp sản xuất. Sau đây là 1 số điều kiện để trở thành nhà phân phối:

Không mâu thuẫn quyền lợi

Nhà phân phối không được bán sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà sản xuất mà mình đang ký hợp đồng.

Có kinh nghiệm phân phối hàng hóa

Nhà phân phối có sẵn các mối quan hệ với hệ thống quản lý của địa phương, có sẵn hệ thống đại lý cấp dưới và các bạn hàng lớn sẽ giúp việc kinh doanh hàng hóa tốt hơn. Ngoài ra, kinh nghiệm bán hàng của nhà phân phối cũng góp phần lớn giúp cung cấp sản phẩm ra thị trường thuận lợi.

Có năng lực về tài chính

Có đầy đủ năng lực tài chính để đáp ứng các điều kiện, trang thiết bị cần thiết cho việc phân phối sản phẩm: phí mua hàng, máy móc, kho bãi, vận tải, nhân sự, quản lý…

Có năng lực hậu cần

Nhà phân phối phải có năng lực giao hàng đúng hạn từ kho của mình đến những đại lý cấp dưới, đơn vị phân phối sản phẩm cấp dưới hay nơi mua sỉ sản phẩm. Một số công ty sản xuất còn yêu cầu nhà phân phối phải có phương án chuyên chở để nhập hàng từ kho của đơn vị sản xuất.
Kho bãi cũng là 1 yếu tố hậu cần quan trọng. Nhà phân phối phải có kho đủ lớn và đủ điều kiện chứa hàng (trong trường hợp hàng hóa đặc thù như hàng đông lạnh). Ngoài ra, phải có cách quản lý khoa học, không để thất thoát, thiếu hụt hàng, có tốc độ luân chuyển hàng ổn định.

Điều kiện để trở thành nhà phân phối

Nhà phân phối phải có đủ khả năng phân phối hàng hóa và năng lực tài chính để bán hàng và tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp sản xuất. Sau đây là 1 số điều kiện để trở thành nhà phân phối:

Không mâu thuẫn quyền lợi

Nhà phân phối không được bán sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà sản xuất mà mình đang ký hợp đồng.

Có kinh nghiệm phân phối hàng hóa

Nhà phân phối có sẵn các mối quan hệ với hệ thống quản lý của địa phương, có sẵn hệ thống đại lý cấp dưới và các bạn hàng lớn sẽ giúp việc kinh doanh hàng hóa tốt hơn. Ngoài ra, kinh nghiệm bán hàng của nhà phân phối cũng góp phần lớn giúp cung cấp sản phẩm ra thị trường thuận lợi.

Có năng lực về tài chính

Có đầy đủ năng lực tài chính để đáp ứng các điều kiện, trang thiết bị cần thiết cho việc phân phối sản phẩm: phí mua hàng, máy móc, kho bãi, vận tải, nhân sự, quản lý…

Có năng lực hậu cần

Nhà phân phối phải có năng lực giao hàng đúng hạn từ kho của mình đến những đại lý cấp dưới, đơn vị phân phối sản phẩm cấp dưới hay nơi mua sỉ sản phẩm. Một số công ty sản xuất còn yêu cầu nhà phân phối phải có phương án chuyên chở để nhập hàng từ kho của đơn vị sản xuất.
Kho bãi cũng là 1 yếu tố hậu cần quan trọng. Nhà phân phối phải có kho đủ lớn và đủ điều kiện chứa hàng (trong trường hợp hàng hóa đặc thù như hàng đông lạnh). Ngoài ra, phải có cách quản lý khoa học, không để thất thoát, thiếu hụt hàng, có tốc độ luân chuyển hàng ổn định.

Điều kiện để trở thành nhà phân phối

Nhà phân phối phải có đủ khả năng phân phối hàng hóa và năng lực tài chính để bán hàng và tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp sản xuất. Sau đây là 1 số điều kiện để trở thành nhà phân phối:

Không mâu thuẫn quyền lợi

Nhà phân phối không được bán sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà sản xuất mà mình đang ký hợp đồng.

Có kinh nghiệm phân phối hàng hóa

Nhà phân phối có sẵn các mối quan hệ với hệ thống quản lý của địa phương, có sẵn hệ thống đại lý cấp dưới và các bạn hàng lớn sẽ giúp việc kinh doanh hàng hóa tốt hơn. Ngoài ra, kinh nghiệm bán hàng của nhà phân phối cũng góp phần lớn giúp cung cấp sản phẩm ra thị trường thuận lợi.

Có năng lực về tài chính

Có đầy đủ năng lực tài chính để đáp ứng các điều kiện, trang thiết bị cần thiết cho việc phân phối sản phẩm: phí mua hàng, máy móc, kho bãi, vận tải, nhân sự, quản lý…

Có năng lực hậu cần

Nhà phân phối phải có năng lực giao hàng đúng hạn từ kho của mình đến những đại lý cấp dưới, đơn vị phân phối sản phẩm cấp dưới hay nơi mua sỉ sản phẩm. Một số công ty sản xuất còn yêu cầu nhà phân phối phải có phương án chuyên chở để nhập hàng từ kho của đơn vị sản xuất.
Kho bãi cũng là 1 yếu tố hậu cần quan trọng. Nhà phân phối phải có kho đủ lớn và đủ điều kiện chứa hàng (trong trường hợp hàng hóa đặc thù như hàng đông lạnh). Ngoài ra, phải có cách quản lý khoa học, không để thất thoát, thiếu hụt hàng, có tốc độ luân chuyển hàng ổn định.

Điều kiện để trở thành nhà phân phối

Nhà phân phối phải có đủ khả năng phân phối hàng hóa và năng lực tài chính để bán hàng và tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp sản xuất. Sau đây là 1 số điều kiện để trở thành nhà phân phối:

Không mâu thuẫn quyền lợi

Nhà phân phối không được bán sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà sản xuất mà mình đang ký hợp đồng.

Có kinh nghiệm phân phối hàng hóa

Nhà phân phối có sẵn các mối quan hệ với hệ thống quản lý của địa phương, có sẵn hệ thống đại lý cấp dưới và các bạn hàng lớn sẽ giúp việc kinh doanh hàng hóa tốt hơn. Ngoài ra, kinh nghiệm bán hàng của nhà phân phối cũng góp phần lớn giúp cung cấp sản phẩm ra thị trường thuận lợi.

Có năng lực về tài chính

Có đầy đủ năng lực tài chính để đáp ứng các điều kiện, trang thiết bị cần thiết cho việc phân phối sản phẩm: phí mua hàng, máy móc, kho bãi, vận tải, nhân sự, quản lý…

Có năng lực hậu cần

Nhà phân phối phải có năng lực giao hàng đúng hạn từ kho của mình đến những đại lý cấp dưới, đơn vị phân phối sản phẩm cấp dưới hay nơi mua sỉ sản phẩm. Một số công ty sản xuất còn yêu cầu nhà phân phối phải có phương án chuyên chở để nhập hàng từ kho của đơn vị sản xuất.
Kho bãi cũng là 1 yếu tố hậu cần quan trọng. Nhà phân phối phải có kho đủ lớn và đủ điều kiện chứa hàng (trong trường hợp hàng hóa đặc thù như hàng đông lạnh). Ngoài ra, phải có cách quản lý khoa học, không để thất thoát, thiếu hụt hàng, có tốc độ luân chuyển hàng ổn định.